Sonda
Czym słodzisz herbatę / kawę?
Produkt dnia
Pigwa w syropie
Pigwa w syropie

16,07 zł

szt.
Konfitura z malin
Konfitura z malin

14,18 zł

szt.
Koncentrat barszczu czerwonego
Koncentrat barszczu czerwonego

14,91 zł

szt.
Ketchup dla dzieci słodzony miodem
Ketchup dla dzieci słodzony miodem

12,50 zł

szt.
Sok z ogórków kiszonych
Sok z ogórków kiszonych

5,46 zł

szt.
Kurki marynowane
Kurki marynowane

18,69 zł

szt.
Chrzan tarty
Chrzan tarty

8,61 zł

szt.
Rydze marynowane
Rydze marynowane

27,30 zł

szt.
Syrop malinowy
Syrop malinowy

16,59 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin sklepu

I. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta; adres: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego VITAPOL Drzymała Sp.J., ul. Willowa 5,05-532 Baniocha, e-mail: biuro@vitapol.net, tel. +48 663159000; +48 697005000 
 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez VITAPOL w ramach Sklepu Internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
 3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
 5. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia;
 6. Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie;
 7. Odbiór osobisty: odbiór towarów w siedzibie VITAPOL;
 8. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 9. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu; 
 10. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez VITAPOL pod adresem www.vitapol.net, z wykorzystaniem którego VITAPOL świadczy usługi wymienione w Regulaminie;
 11. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez VITAPOL, działający pod adresem sklep.vitapol.net;
 12. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a VITAPOL, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 13. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem a VITAPOL, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 14. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 15. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 16. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 17. VITAPOL: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego VITAPOL Drzymała Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013903, NIP 534 000 53 41, REGON 006732218

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu

 1. Administratorem Serwisu jest VITAPOL. 
 2. VITAPOL świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu Internetowego,
  2. założenie i prowadzenie Konta,
  3. wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki,
  4. dodawanie wybranych Produktów do „schowka” i Koszyka zakupowego,
  5. złożenie zamówienia, 
  6. wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów oraz Materiałów,
  7. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta), 
  8. wyświetlanie zawartości Serwisu,
  9. kontaktowanie się z VITAPOL za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: 
  1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,
  2. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
  3. dostęp do Internetu, 
  4. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,
  5. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 
  6. włączona obsługa plików cookies, 
 5. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami poprzez Dział Obsługi.
 6. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez VITAPOL usługi udostępnionej w Serwisie:
  1. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,
  2. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Serwisie, 
  3. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub
  2. dezaktywacji Konta, lub 
  3. rezygnacji z danej usługi.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez VITAPOL w Serwisie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z VITAPOL umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.
 10. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@vitapol.net.
 11. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe (do 30 minut) przerwy w działaniu Serwisu.
 12. VITAPOL zastrzega sobie prawo do:
  1. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,
  2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w pkt. 11 powyżej.
 13. Regulamin udostępniany jest przez VITAPOL w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

III. Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, dodawania komentarzy, zapisywania ulubionych treści, przeglądania historii zakupów.
 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu przez Klienta pozwala na korzystanie z funkcji Serwisu. 

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów VITAPOL także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań VITAPOL niezwłocznie usunie takie Materiały,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),
  5. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
  6. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Klient powinien powiadomić niezwłocznie VITAPOL o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. VITAPOL ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:
  1. naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,
  2. dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
  3. zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. zamieszczanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,
  5. naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,
  6. działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, VITAPOL
  7. publikacja Materiałów niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,
  8. powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów.
 5. W przypadku stwierdzenia przez VITAPOL naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez publikację Materiałów, VITAPOL wezwie Klienta drogą mailową do zaniechania takich działań pod groźbą usunięcia Konta. VITAPOL może tez usunąć określone Materiały. W razie ponownego naruszenia Konto Klienta zostanie usunięte, o czym zostanie on poinformowany drogą mailową. Klient, którego Materiały zostały usunięte z uwagi na naruszenie zasad korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody VITAPOL.
 6. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu stanowią przedmiot praw VITAPOL lub Klienta. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw VITAPOL lub Klientów. 
 7. Każdy z Klientów przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści lub przedmiot innych praw wyłącznych Klienta mogą być wykorzystywane przez VITAPOL, w tym w celu wykonania zawartej z VITAPOL umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich Materiałów przez VITAPOL uprawniającej do:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na VITAPOL prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.
 9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego VITAPOL M.T.Ciszkiewicz Sp.J., Podkowa Leśna 05-807, ul. Myśliwska 17 lub poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@vitapol.net. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który VITAPOL udzieli odpowiedzi. VITAPOL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. VITAPOL udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w rozdziale IX Regulaminu.

V. Zamówienie Produktów

 1. VITAPOL prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz telefonicznie poprzez kontakt ze biurem. W Sklepie Internetowym Klient może nabywać Produkty po założeniu Konta. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 
  1. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym pod adresem sklep.vitapol.net; 
  2. telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta biura. 
 3. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku wybrania w toku procedury składania zamówienia wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku zakupowym. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w biurze.  
 4. Na procedurę składania zamówienia w Sklepie Internetowym składają się:
  1. w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez VITAPOL, (4) płatność,
  2. w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez VITAPOL, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
 5. Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 2 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru. 
 6. Klient, składając zamówienie w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Klientowi przez VITAPOL potwierdzenia rejestracji zamówienia, a w przypadku zamówień „za pobraniem” po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia. 
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Dział Obsługi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, VITAPOL zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie. W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia VITAPOL zwraca niezwłocznie całą płatność (w przypadku anulowania całości zamówienia) bądź część płatności (odpowiadającą anulowanej części zamówienia).
 8. Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru („za pobraniem”) lub przelewem
 9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić gotówką podczas odbioru przesyłki od kuriera. 
 10. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.  Koszty ewentualnego przewalutowania ponosi Klient.
 11. Zamówienia w biurze można składać w godzinach jego otwarcia. Koszt rozmowy telefonicznej jest równy opłacie standardowej zgodnie z cennikiem operatora.
 12. Celem złożenia zamówienia przez telefon w biurze VITAPOL Klient winien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi biura i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. numer referencyjny Produktu, ilość zamawianych Produktów, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi Sklepu Stacjonarnego udziela Klientowi w czasie składania zamówienia informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów, i informuje o ich łącznej cenie, dostępnych sposobach płatności, kosztach ewentualnej dostawy Produktów oraz możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w tym o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu.  
 13. Po przyjęciu zamówienia Dział Obsługi przesyła na adres e-mail Klienta podsumowanie zamówienia zawierające informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwie Produktu i liczbie zamówionych Produktów, numer zamówienia, łączną cenę, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru osobistego.
 14. Klient na każdym etapie składania zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi, dzwoniąc na wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Odbioru osobistego i zamówień składanych telefonicznie Klient może również skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi biura.

VI. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktu oraz dostawy.
 2. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.
 3. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia bądź podawane przez Dział Obsługi przy zamówieniach realizowanych drogę telefoniczną.
 4. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta transportem VITAPOL lub przesyłką kurierską. Towary o znacznych gabarytach lub wadze dostarczane są na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Preferowana godzina dostawy wskazana przez Klienta w zamówieniu jest przekazywana kurierowi, ale nie ma on obowiązku jej respektowania.  
 5. Wszystkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, i każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm, dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki są dostarczane na miejsce wskazane w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu i przekazać Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej. 
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienie sprawy. Klient zachowuje prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od ww. okoliczności.
 7. W przypadku zamówienia towarów o dużych gabarytach lub wadze Klient otrzymuje przy składaniu zamówienia informację, iż nie mogą być one dostarczone zwykłą przesyłką kurierską. Klient może odebrać je osobiście bądź skorzystać z opcji dostawy bez wyładunku. Klient obowiązany jest wówczas do samodzielnego wyładowania dostarczonych towarów.
 8. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia biura w terminie 7 dni. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  VITAPOL może zażądać od osoby odbierającej towar podania numeru zamówienia oraz okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji VITAPOL może odmówić wydania towarów.
 9. W przypadku braku dokonania odbioru przesyłki bądź Odbioru osobistego w terminie określonym w pkt 8 VITAPOL skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Produktu w terminie 7 dni. Brak odbioru Produktu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez VITAPOL od Umowy.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

d. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie,

e. zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (ul. Willowa 5, 05-532 Baniocha, e-mail: biuro@vitapol.net, tel.  +48 663159000; +48 697005000  ), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w ustawie o prawach konsumenta.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną VITAPOL niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Skutki odstąpienia od umowy

6. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim VITAPOL przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy VITAPOL zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym VITAPOL otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.

8. VITAPOL może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia VITAPOL dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: Dział Obsługi VITAPOL, ul. Willowa 5, 05-532 Baniocha lub przekazać rzecz osobiście w biurze VITAPOL, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania VITAPOL o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VIII. Rękojmia i gwarancja

 1. VITAPOL jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego VITAPOL odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego https://sklep.vitapol.net/kontakt.html lub w biurze VITAPOL.
 4. VITAPOL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych VITAPOL

X. Pozostałe postanowienia

 1. VITAPOL zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów zarejestrowanych w Serwisie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego VITAPOL Drzymała Sp.J., ul. Willowa 5, 05-532 Baniocha. VITAPOL z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie prawa Klienta związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez VITAPOL regulują regulaminy programów lojalnościowych.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl